Maarten- » Specials » Rechtsvormen

Rechtsvormen: eenmanszaak, vof, nv, bv en vereniging

Rechtsvormen: eenmanszaak, vof, nv, bv en vereniging Een rechtsvorm is de wettelijke vorm van een organisatie. Elke organisatie heeft een rechtsvorm om zo de rechten en plichten van een organisatie te kunnen regelen. De meest bekende rechtsvormen zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof), de naamloze vennootschap (nv), de besloten vennootschap (bv) en de vereniging. Elke organisatie heeft te maken met rechten en plichten. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk wanneer een onderneming die in de schulden zit failliet wordt verklaard? En wie in de onderneming is verantwoordelijk voor de betaling van rente bij het afsluiten van een lening? Om al deze zaken te regelen, zijn er verschillende rechtsvormen in het leven geroepen. Elke rechtsvorm heeft zijn eigen regels. Deze regels gaan bijvoorbeeld over wie de verantwoordelijke is wanneer de organisatie schulden heeft, en wie de leiding in de organisatie heeft.

Verschillende rechtsvormen

De meest bekende rechtsvormen zijn:
  • De Eenmanszaak
  • De Vennootschap onder firma (vof)
  • De Besloten vennootschap (bv)
  • De Naamloze vennootschap (nv)
  • De Vereniging

Rechtsvorm: de Naamloze vennootschap (nv)

De naamloze vennootschap (nv) is een rechtsvorm waarbij het eigen vermogen verdeeld is in aandelen. Vaak worden de aandelen niet op naam uitgegeven, waardoor de vennoten elkaar vaak niet kennen. Vanda…

Rechtsvorm: de Eenmanszaak

De meest eenvoudige rechtsvorm is de eenmanszaak: behalve inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn er weinig lastige regels waaraan deze rechtsvorm zich moet houden. Veel supermarkten zijn een vo…

Rechtsvorm: de Vennootschap onder firma (vof)

Een vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij meerdere personen onder een gezamenlijke naam een bedrijf beheren. Het kenmerk van deze gezamenlijke naam is de afkorting 'vof' aan het einde. Wa…

Rechtsvorm: de Besloten vennootschap (bv)

De besloten vennootschap (bv) is een rechtsvorm waarbij het eigen vermogen verdeeld is in aandelen. Deze aandelen zijn niet vrij overdraagbaar: daarom ook een 'besloten' vennootschap. Wat houdt zo'n '…

Rechtsvorm: de Vereniging

Naast de commerciële (profit) organisaties, zijn er ook non-profitorganisaties, zoals de vereniging. De vereniging streeft niet naar winst, maar wil een bepaald doel verwezenlijken. Wat houdt zo'n ver…
Gepubliceerd door Maarten- op 26-10-2010, laatst gewijzigd op 19-08-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.